Hinnasto

Asunnon myyjä

Asunnollasi on arvo

Asuntonne tai kiinteistönne myyntiä varten suoritettava suullinen hinta-arvio on maksuton. Arviomme perustuu tehtyjen kauppojen hintatilastoihin sekä vankkaan markkinatuntemukseemme.

Välityspalkkiomme huoneistojen velattomasta hinnasta on 3,72% ja kiinteistöistä 4,34% sisältäen arvonlisäveron. Uudiskohteiden välityspalkkiot sovitaan kohdekohtaisesti. Samoin arviokirjojen tai –lausuntojen hinnat.

Tarkista myös Ostetaan osiosta mahdolliset asunnon etsijät

Asunnon vuokralleantaja

Vuokravälityspalkkio on toimeksiantajalle yhden kuukauden vuokra + arvonlisävero.

Ostotoimeksiannot

Ostotoimeksiannon hinta sovitaan aina tapauskohtaisesti.

 

Kuluttajariitalautakunnasta annetun lain edellyttämä maininta koskien erimielisyyksien ratkaisemista:

Jos välitysliikkeen ja kuluttajan välistä erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.